Οι Ομαδικές Ασφάλειες

Είναι ο μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων και η εξασφάλιση του εργαζόμενου και της οικογένειας του.
Ο θεσμός με τις ομαδικές ασφάλειες λειτουργεί παγκοσμίως ως το πλέον ισχυρό κίνητρο ανάπτυξης, παραγωγικότητας και επίτευξης στόχων.

Πλεονεκτήματα για την Επιχείρηση :

Ενίσχυση της σχέσης της με τους εργαζόμενους
Προστασία της Υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους
Δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος
Κίνητρα για την διατήρηση στελεχών και προσέλκυση νέων από την αγορά
Άνοδο παραγωγικότητας
Έκπτωση των ασφαλίστρων που καταβάλλονται για την Ομαδική Ασφάλιση του προσωπικού από τα ακαθάριστα έσοδα

Πλεονεκτήματα για τον Εργαζόμενο :

Αύξηση της αίσθησης ασφάλειας
Τόνωση εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την Εταιρία
Ενίσχυση των παροχών του κυρίως ασφαλιστικού φορέα
Η Ατλαντική Ένωση, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, μπορεί να σας προσφέρει προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης που προστατεύουν και εξασφαλίζουν τους εργαζόμενους σας και τις οικογένειες τους, με μία σειρά παροχών :

Απώλεια Ζωής
Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα για εργασία
Θάνατος ή Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα
Απώλεια Εισοδήματος
Παροχές περίθαλψης

Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
Νοσοκομειακή Επίδομα
Χειρουργικό Επίδομα
Επίδομα Μητρότητας

δείτε ακόμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ