Ασφάλιση Ποδηλάτων. Σε αντίθεση με την ασφάλιση αυτοκινήτων ή μηχανών, η ασφάλιση ποδηλάτων δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο με την αξία ενός ποδηλάτου να φτάνει και να ξεπερνάει τα 2.000 με 3.000 ευρώ αλλά και το πόσο εύκολο είναι ένα να κλαπούν,έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει την ζήτηση για ένα τέτοιο ασφαλιστικό προϊόν.

Τι καλύπτει η ασφάλιση ποδηλάτου; Τα προγράμματα ασφάλισης ποδηλάτων περιέχουν καλύψεις που αφορούν το ποδήλατο ως περιουσιακό στοιχείο για την περίπτωση κλοπής ή ίδιων ζημιών, την αστική ευθύνη του ποδηλάτη σε περίπτωση ατυχήματος που θα προκαλέσει, ενώ σε πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνεται και η οδική βοήθεια σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος. Ειδικότερα:

Κλοπή του ποδηλάτου. Αποζημιώνεται η ολική κλοπή του ποδηλάτου από το σπίτι, το αυτοκίνητο, την αποθήκη ή το γκαράζ. Προσοχή, στα περισσότερα συμβόλαια, δεν αποζημιώνεται η κλοπή από τον δρόμο.

Ίδιες ζημίες του ποδηλάτου. Καλύπτεται κάθε τύπου ζημιά που θα υποστεί το ποδήλατό κατά τη χρήση ή τη μεταφορά του και επηρεάζει τη λειτουργία του.

Οδική βοήθεια Πανελλαδική & 24ώρη κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, η οποία εξασφαλίζει την μεταφορά του ποδηλάτου σε κάποιο συνεργείο ή στο σημείο φύλαξης.

Αστική ευθύνη Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, μέχρι και το ποσό των €50.000.

Προσωπικό ατύχημα οδηγού. Σε περίπτωση ατυχήματος του ποδηλάτη που θα προκληθεί κατά την οδήγηση του ασφαλισμένου ποδηλάτου, παρέχονται αποζημιώσεις για: ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, οπτικές βλάβες, οδοντικές βλάβες. Ενώ κάποια συμβόλαια μπορέι να περιέχουν και αποζημιώσεις για ολική ανικανότητα και απώλεια ζωής από ατύχημα

Προσοχή στην εμπορική αξία και στις απαλλαγές. Το ύψος της αποζημίωσης σε περίπτωση κλοπής η ζημιάς υπολογίζεται βάσει της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ποδηλάτου, η οποία καθορίζει και το ύψος του ασφαλίστρου που θα πληρώσετε. Η εμπορική αξία, συνήθως, υπολογίζεται βάσει της αξίας αγοράς του ποδηλάτου και της αξίας επιπλέον βελτιώσεων μειωμένη κατά ένα συντελεστή παλαιότητας ανάλογα με το πόσα χρόνια πριν είχε αγοραστεί το ποδήλατο. Σε αρκετά συμβόλαια προβλέπονται απαλλαγές στο ύψος των αποζημιώσεων σε περίπτωση κλοπής η ζημιάς του ποδηλάτου. Οι απαλλαγές μπορέι να εμφανίζονται ως ποσοστό επί της τρέχουσας εμπορικής αξίας ή ως σταθερό ποσό.