Προσφέρουμε καλύψεις από ζημίες ή απώλειες που μπορούν να προκύψουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας σας, είτε στο εξοχικό σας όπως αυτές είναι:

• Βραχυκύκλωμα
• Κλοπή περιεχομένου-Ζημιές κλέπτου στο ακίνητο ή στο περιεχόμενο.
• Διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης σε Α’ κίνδυνο.
• Θραύση Κρυστάλλων – Τζαμιών.
• Πυρκαγιά
• Πιθανές βλάβες που μπορούν να προκληθούν από ένα φυσικό φαινόμενο όπως είναι μια πλημμύρα,καταιγίδα,θύελλα,σεισμός.
• Πιθανές ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα ή στον λέβητα.
• Αποζημίωση σε περίπτωση διάρρηξης σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-θέρμανσης.
• Τέλος,καλύπτουμε το σπίτι σας από κάθε είδους πιθανής έκρηξης και των ζημιών που μπορεί να προκαλέσει